SANAKO Training Services

Szkolenia dla osiągnięcia lepszych wyników nauczania

Opis produktu

SANAKO Services obejmują pakiet posprzedażowej obsługi klienta, który ma uzupełnić rozwiązanie nauczania. Nasza oferta jest świadczona za pośrednictwem naszej globalnej sieci certyfikowanych partnerów handlowych. SANAKO Training Services obejmuje prezentację produktów i praktyczne szkolenie z wszystkie funkcje produktu.

Klienci mają możliwość podzielenia tego na dwie sesje, tak aby otrzymać odpowiedni poziom indywidualnego szkolenia dla użytkownika końcowego. Takie podejście zapewnia, że uzyskują oni umiejętności efektywnego wykorzystania inwestycji w technologie nauczania. Sanako Training Services są dostępne zarówno na miejscu jak i w internecie.

Cechy i zalety

Przejrzysta koncepcja wyznaczanych celi. SANAKO Training Service mają jasno określone elementy i procesy. Ułatwia to klientowi zrozumienie celu i procesów szkolenia, dzięki czemu jest on w pełni zaangażowany w pomyślny wynik.

Profesjonalne narzędzia maksymalizujące wydajność. Narzędzia szkoleniowe wysokiej jakości zapewniają, że usługa szkolenia jest jak najbardziej efektywna. Materiały szkoleniowe są uzupełniane z wykorzystaniem autentycznych sytuacjach co gwarantuje ich skuteczność. Specjaliści szkoleniowi Sanako rozumieją potrzeby pedagogiczne nauczycieli, jak i wymagania techniczne personelu IT, dzięki czemu odpowiednio dostosowują swoje podejście.

Gwarancja najlepszych możliwych wyników. Siła usług szkoleniowych Sanako polega na zaangażowaniu klientów w proces zatwierdzania. Kiedy klienci biorą udział w szkoleniu, na każdym etapie zatwierdzają jego program, dzięki czemu mają pewność, że szkolenie zostało zakończone pomyślnie i zgodnie z ich specyficznymi potrzebami.

Globalna sieć dostawców. Globalna sieć partnerów Sanako gwarantuje, że usługi szkoleniowe dostarczane są bez opóźnień. Zapewniają także, że programy szkoleniowe są zgodne z lokalnymi praktykami.

Dogodne opcje szkoleniowe. Usługi szkoleniowe Sanako są dostępne na miejscu u klienta lub wygodnie przez sieć. Aby uzyskać jak najlepsze efekty pierwszym krokiem w programie szkolenia jest przedstawienie rozwiązania, jego możliwości i korzyści. Użytkownik lub administratora odbywa szkolenie w celu zwiększenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzięki naszym szkoleniom na miejscu lub prze sieć, personel techniczny i nauczyciele mogą w pełni wykorzystać swój potencjał w technologiach nauczania.
Zestawienie danych SANAKO Training Services.pdf (ENG)