SANAKO Study 1200

Interaktywne nauczanie języków w Sali wykorzystującej oprogramowanie SANAKO

Opis produktu

Interaktywne nauczanie z oprogramowaniem SANAKO sprawia, że nauka języka przyjemna i efektywna na wszystkich poziomach. SANAKO Study 1200 jest łatwe w użyciu i dynamiczne, a system jest elastyczny i w pełni skalowalny do potrzeb nauczania w dużych i małych środowiskach. Wystarczy zainstalować oprogramowanie na dowolnej liczbie komputerów uczniów i środowisko nauczania jest gotowe. SANAKO Study 1200 jest łatwe w instalacji na istniejących zasobów IT w całej instytucji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla szkoły nauczania języków obcych.

Study został certyfikowany do użytku z systemem Windows Vista oraz nowszym. Wersja 5.0 jest kompatybilna z Windows 7.

Interaktywne środowisko nauki języków. SANAKO Study 1200 jest lekkim, dynamicznym, skalowalnym i nowoczesnym oprogramowaniem do nauczania języków. Oprogramowanie to jest w pełni kompatybilne z nowoczesnymi systemami operacyjnymi, w tym z obecnymi i przyszłymi wersjami Microsoft Windows. Jest także modularne, dzięki czemu nauczyciele mogą zainstalować moduły nauczania, ćwiczeń, a nawet zarządzania klasą czy funkcjami administratora.

Elastyczny i przystępny cenowo system licencyjny. Szkoły docenią elastyczny system licencjonowania, który zapewnia dokładne dostosowanie zasobów potrzebnych do nauczania języków opartego na technologii IT. Aby utrzymać kontrolę nad tym ekscytującym interaktywnym środowiskiem nauczania Study 1200 oddaje w ręce nauczycieli zarządzanie klasą i monitorowania zasobów uczniów, dzięki czemu pozostają oni w centrum nauki!

Wykorzystanie najnowszych technologii. Uczniowie korzystają z możliwości intensywnego odsłuchiwania i ćwiczeń głosowych. Cyfrowy rejestrator pozwala na odtwarzanie materiałów do zadań, takich jak rozumienie ze słuchu, umożliwiając uczniom nagrywanie swojego głosu do ćwiczeń z czytania. Wraz z graficznym wykresem głosu studenta, który pokazuje intonację i modulację, uczeń ma możliwość samooceny i korekty.

Cechy i zalety

Bogaty zestaw ćwiczeń do nauki języków. Study 1200 zawiera wszystkie działania, które są niezbędne do nauczania języków: rozumienie ze słuchu, dyskusja, naśladowanie wzoru i czytanie. Wyboru działań jest możliwy prosto z rozwijanego menu. Kiedy ćwiczenie jest wybrane, dodatkowe funkcje pojawiają się automatycznie, na przykład do łączenia uczniów w grupy dyskusyjne, lub wyboru nośnika do słuchania ze zrozumieniem lub naśladowania wzoru.

Dyskusja okrągłego stołu dla zaawansowanych. Dyskusja okrągłego stołu to nowe ćwiczenie, które pozwala nauczycielom na utworzenia małych grup uczniów z wyznaczonym liderem, który prowadzi dyskusję. Ćwiczenia te umożliwiają nauczycielom stworzenie środowiska spotkań, które pomaga zaawansowanym uczniom na wzmocnienie ich umiejętności prezentacji ustnej.

Zaawansowane narzędzia dla osiągania lepszych wyników – SANAKO Study 1200 Digital Recorder. Wbudowany dyktafon cyfrowy w Study pozwala uczniom na wykorzystanie szerokiej gamy kompatybilnych formatów plików. Uczniowie mogą odtwarzać, zatrzymywać, przewijać i przerywać odsłuchiwane pliki oraz swoje nagrane głosy. Mogą oni również ustawiać i usuwać zakładki, które pozwalają zlokalizować miejsca w pliku na które zwracają szczególną uwagę.

Dodatkowa warstwa podczas pisemnych ćwiczeń. Funkcja ta stanowi znaczące udoskonalenie użyteczności dla uczniów korzystających z odtwarzacza multimedialnego Study 1200. Dzięki tej możliwości studenci zdobywają cenną praktykę pracując z plikami multimedialnymi.

Instrukcje plików multimedialnych. Dodatkową korzyścią dla uczniów jest możliwość umieszczania przez nauczycieli dodatkowych instrukcji w plikach multimedialnych, które przekazują uczniom. To bardzo przydatne uzupełnienie dla uczniów pracujących samemu z plikami multimedialnymi.

Wstawianie glosu. W trybie Voice Insert, przerwy mogą być uzupełniane i wstawiane automatycznie do materiału źródłowego w czasie gdy studenci nagrywają swoje głosy. Ta unikalna funkcja pozwala na tworzenie ćwiczeń podczas odtwarzania nagranego dźwięku.

Efektywna współpraca wielu użytkowników. Microsoft OneNote to narzędzie do przyjmowania wiadomości, zbierania informacji i współpracy wielu użytkowników. Używane z SANAKO Study 1200 umożliwia nauczycielom łatwe rozpowszechnianie wiadomości w klasie, podczas lekcji na żywo, za pomocą jednego kliknięcia myszą.

Zalecamy zastosowanie SANAKO Software Maintenance z naszymi produktami.
Broszura SANAKO Study 1200 v5.00.pdf (ENG)