Sanako SignLab – system nauki języka migowego

Nauczaj języka migowego efektywnie z naszym łatwym w obsłudze narzędziem. Możesz jednocześnie odtwarzać wideo żródłowe i nagrywać tłumaczenie migowe i/lub słowne – wszystko czego w tym celu potrzebujesz to komputer klasy PC z kamerą.

sanako-sign-lab-product-page

Sanako Sign Lab może odtwarzać większość formatów plików video i audio. Dodatkowo możesz odtwarzać plik z Twoim tłumaczeniem migowym. Możesz otworzyć dwa pliki w tym samym czasie i odtwarzać je równocześnie. Pliki te mogą być w prosty sposób zsynchronizowane ze sobą. W ten sposób możesz np. porównać dwa nagrania video w czasie rzeczywistym, aby dokonać samooceny lub przeglądnąć nagrania studentów.

 

 

 

 

 

 

  • Porównaj i połącz nagrania video w prosty sposób
  • Niezależnie nagrywaj swoje tłumaczenie migowe oraz video źródłowe
  • Ćwicz interpretację migową
  • Możliwość nagrywania obrazu w obrazie(PiP – Picture-in-Picture recording)
  • Możliwość strumieniowania obrazu video z kamery w sieci lokalnej (w połączeniu z innymi systemami Sanako)
  • Możliwość wykorzystania oprogramowania do nauki własnej poza klasą

Nagrywanie obrazu w obrazie (PiP)

sanako-sign-lab-pip
Możesz łączyć źródłowe pliki video i audio z własnymi nagraniami używając funkcji nagrywania obrazu w obrazie (PiP). Ułatwia to ocenianie i samoocenianie bez konieczności synchronizacji oddzielnych plików.

Obraz lustrzany (Mirror image)

Wykorzystaj polecenie odwrócenia obrazu z kamery wokół osi pionowej.

Ukryj swój obraz w trakcie nagrywania

Polecenie to wyłącza podgląd z Twojej kamery w trakcie nagrywania video, tak że nie widzisz swojego obrazu podczas nagrywania.

Napisy (Subtitle)

Możesz dodawać krótkie teksty jako tytuły do wstępów lub plików, np. Twoje imię, identyfikator egzaminu itp.

Sanako Sign Lab jest samodzielnym oprogramowaniem, ale może być oferowane jako moduł dla systemów nauki języków Sanako Study 1200 and Sanako Study 700 .