SANAKO Online Training Services

Nauka różnorakich funkcji w rozwiązaniach SANAKO Study

Opis produktu

Pakiety szkoleniowe SANAKO Online Training zawierają szczegółowe i zilustrowane wyjaśnienia na temat korzystania z różnych funkcji w naszych rozwiązaniach Study. Pierwszy z serii skupia się na wykorzystaniu funkcji Listening Comprehension w SANAKO Study 1200.

Pakiet szkoleniowy Study 1200 Listening Comprehension zawiera szczegółowe i zilustrowane wyjaśnienia czterech różnych typów ćwiczeń, które można wykonać za pomocą Listening Comprehension w SANAKO Study 1200: Test słuchania, dyktando, ćwiczenia słuchu oraz ćwiczenia słownictwa.

Cechy i zalety

Samouczki online, oferują również szybkie spojrzenie na tematy, takie jak podział uczniów podczas sesji, monitoring uczniów, korzystanie z zakładek czy uruchomienie plików i aplikacji dla uczniów. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych pakietów szkoleniowych, prosimy o kontakt pod adresem support@sanako.com