SANAKO Installation Services

Posprzedażowa obsługa klientów poprzez globalną sieć partnerów

Opis produktu

Dostarczone przez naszą globalną sieć kompetentnych partnerów handlowych usługi SANAKO obejmują pakiet elementów posprzedażowej obsługi klienta, który ma uzupełnić kompletne rozwiązanie nauczania. SANAKO Installation Services są dostępne dla wszystkich naszych rozwiązań dydaktycznych.

Nasi partnerzy pracują z Waszym personele technicznym i dydaktycznym, aby zapewnić skuteczną instalację i podstawowe szkolenie wstępne. Raport jest dostarczany po wykonaniu określonych działań i wymagana jest akceptacja przed rozpoczęciem kolejnego etapu. Proces ten zapewnia zadowolenie klientów.

Cechy i zalety

Staranne planowanie w celu maksymalizacji wydajności. W celu zapewnienia, że instalacja rozwiązania SANAKO jest efektywna, środowisko danego systemu jest sprawdzane przed wizyta techników na miejscu. Gwarantuje to najbardziej efektywne wykorzystanie czasu instalacji. Weryfikując listę zawartości przesyłki SANAKO zapewnia, że wszystkie elementy systemu znajdują się w niej. Uważna kontrola przedwysyłkowa eliminuje ewentualne niedogodności wynikające z opóźnienia w dostarczeniu brakujących elementów.

Instalacja systemu przez certyfikowanych specjalistów. Systemy SANAKO są instalowane przez przeszkolonych i certyfikowanych pracowników, gwarantując tym skuteczność obsługi. Zaangażowanie w naszą globalną sieć partnerów zapewnia również, że usługi instalacyjne są realizowane bez opóźnień.

Konfiguracja systemu dla potrzeb klienta. Oprócz instalacji systemu, nasi specjaliści konfigurują system, aby zapewnić, że rozwiązanie jest gotowe do użycia zgodnie z potrzebami klienta.

Testowanie systemu krok po kroku. Test funkcji systemu sprawdza, czy środowisko nauczania pracuje optymalnie i czy pozwala na niezakłóconą działalność dydaktyczną.

Osobiste szkolenie wstępne. SANAKO Installation Services zawiera wstępne szkolenia dla pracowników dydaktycznych i personelu technicznego. Gwarantuje to, że klienci rozwijają podstawowe umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauczania. SANAKO Training Services oferuje klientom kompletny program szkoleniowy, który obejmuje zarówno dokładną prezentację jak i praktyczne szkolenie obejmujące wszystkie funkcje produktu.

Zaangażowanie klienta. Akceptacja i zaangażowania klienta jest sednem usług Sanako. Zasadnicze fazy instalacji wymagają potwierdzenia klienta, że usługa została wykonana pomyślnie i zgodnie z ich wymaganiami. System ten sprawia, że klient zatwierdza każdy etap realizacji usługi.
Zestawienie danych SANAKO Installation Services.pdf (ENG)